Račun
Poteka avtorizacija ...
×
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Splošni pogoji


 1. Uvodne določbe

  Splošni pogoji poslovanja JP CČN Domžale – Kamnik d. o. o. opredeljujejo pogoje uporabe storitev  in veljajo za vse vrste uporabnikov.

  Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsakega naročila oz. pogodbe na storitve JP CČN Domžale – Kamnik d. o. o.

  Vse navedene določbe Splošnih pogojev poslovanja so splošni pogoji v smislu 120.člena Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št. 83-/2001 do 40/2007), ki dopolnjujejo naročilo oz. pogodbo in so zavezujoči kot pogodbena določila.

  JP CČN Domžale – Kamnik d. o. o. si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev poslovanja. Le-ti bodo v ažurni obliki objavljeni na spletnih straneh JP CČN Domžale – Kamnik d. o. o.

 2. Obrazložitev osnovnih pojmov
 • JP CČN Domžale – Kamnik d. o. o. (v nadaljevanju JP CČN DK) je ponudnik storitev s sedežem: Študljanska 91, 1230 Domžale, vpisana v sodni register Sodišča v Ljubljani, vložek 061/10848300, ki ponuja in zagotavlja storitve iz svojega portfelja;
 • naročnik – fizična ali pravna oseba, ki naroči storitve;
 • fizična oseba – oseba, ki pri naročanju ne naroča storitve v sklopu svoje poslovne dejavnosti, zaposlitve ali poklica;
 • pravna oseba - v to kategorijo sodi vsaka družbena tvorba, ki ji je pravni red priznal pravno sposobnost, prav tako tudi osebe, zapisane v poslovnem registru kot samostojni podjetniki ter druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost;
 • storitve – vsaka storitev, ki spada v portfelj dejavnosti družbe;
 • uporabnik – vsak obiskovalec spletne strani ali potencialni uporabnik storitve;
 • pogodbeni strani – JP CČN DK in naročnik;
 • ponudba storitev – s strani JP CČN DK pomeni predlog naročila, v naslednjem koraku pa sklenitev prodajne pogodbe;
 • naročilnica/prijavnica - izraz volje kupca k nakupu izbrane storitve;
 • izvedba naročila– poslano naročilo JP CČN DK preko on-line obrazca;
 • prodajna pogodba – za sklenitev prodajne pogodbe se šteje potrditev naročila s strani JP CČN DK;
 1. Vsebina storitev

  Storitve JP CČN DK obsegajo izobraževalne in raziskovalne programe v obliki delavnic, seminarjev ali poslovnih srečanj na področju čiščenja odpadnih voda in vodenja postopkov v zvezi z njimi ter delovanja večjih ali manjših čistilnih naprav.

  JP CČN DK uporabnike in potencialne naročnike storitev opozarja, da so informacije in podatki na spletnih straneh splošnega informativnega značaja in se kot take ne nanašajo na konkretne okoliščine kakršnekoli fizične ali pravne osebe. V primeru, da uporabnik potrebuje konkretna navodila, mnenje ali nasvet, JP CČN DK omogoča, da se uporabnik posvetuje z ustrezno usposobljenim strokovnjakom.
 1. Pravice in obveznosti JP CČN DK
 • JP CČN DK ima pravico kadarkoli spremeniti portfelj svojih storitev glede na zanimanje naročnikov.
 • JP CČN DK ima v primeru višje sile pravico odstraniti storitev iz svojega portfelja (ponudbe) do trenutka potrditve naročila.
 • JP CČN DK je upravičena do prilagoditve cen posameznih storitev do trenutka oddaje naročila s strani naročnika.
 • JP CČN DK ima pravico spremeniti obliko nosilca posodobitev.
  • JP CČN DK ima pravico shranjevati osebne podatke naročnika v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in mu na podlagi teh podatkov redno pošiljati informacije o novih storitvah.
  • JP CČN DK je upravičena do uporabe osebnih podatkov naročnika za namene tržne raziskave ali za vzpostavitev poslovanja za obstoječe in bodoče storitve v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
  • JP CČN DK ima pravico zavrniti naročilo iz razlogov, ki si zaslužijo posebno obravnavo.
  • V primeru odstopa od pogodbe, ki se zgodi v obdobju od potrditve naročila do plačila prodajne cene storitve, je JP CČN DK dolžna spoštovati ta odstop
  • JP CČN DK je dolžna povrniti sredstva naročniku v primeru podvojenega plačila, in to na isti transakcijski račun, s katerega je bilo opravljeno plačilo.
  • JP CČN DK ni odgovorna za zamude zaradi pošiljanja ali navedbe napačnega naslova naročnika.
  • Pogodbeno razmerje med z JP CČN DK in naročnikom nastane vedno, razen v primeru, ko JP CČN DK ni sposobna izpolnjevati pogojev iz pogodbe.
 1. Pravice in obveznosti naročnika
 • Naročnik ima pravico v pisni obliki odstopiti od naročila v obdobju od potrditve do plačila do plačila prodajne cene. Pri odstopu je potrebno navesti razlog odstopa. Po potrditvi naročila se naročilo šteje kot zavezujoče. Naročnik lahko brez obrazložitve razloga odstopa od naročila, to sporoči preko telefona ali e-pošte v primeru, da naročilo še ni potrjeno s strani JP CČN DK.
 • Naročnik je dolžan plačati storitev do roka zapadlosti računa.
 • Kadar naročnik kupi storitev za določeno naročniško obdobje, ima pravico koristiti nasvete v zvezi s ponudbo, ki je bila podlaga za naročilo storitve.
 • Naročnik, ki je pravna oseba, je dolžan navesti naslov ter ustrezne kontaktne podatke, kjer je dosegljiv.
 • Naročnik ima pravico do vračila kupnine, v primeru dvakratnega (podvojenega) plačila, in to na transakcijski račun, s katerega je bilo plačilo opravljeno.
 • Naročnik ima pravico na JP CČN DK nasloviti vprašanja glede ponudbe storitev, plačila ipd. vsak delovnik med 8. in 16. uro na tel. št. 01/72 46 500.
 • Naročnik je dolžan obvestiti JP CČN DK o spremembi naslova ali kontaktnih podatkov.
 • V skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) lahko JP CČN DK naročniku pošilja vsa svoja obvestila preko e-naslova, na naslov, ki ga je naročnik posredoval JP CČN DK. JP CČN DK je pripravljena naročniku račune pošiljate v obliki e-računa, kot pdf dokument po e-mailu ali po pošti.
 1. Posebne določbe k pravicam in dolžnostim naročnika – fizične osebe
 • Za naročnika – fizično osebo veljajo pravila in obveznosti naročnika, navedena v poglavju 6.
 • Naročnik – fizična oseba, ki je odstopil od pogodbe v skladu z 2. členom IV. poglavja teh splošnih pogojev, ima pravico do vračila kupnine na isti transakcijski račun, s katerega je bilo opravljeno plačilo.
 1. Določbe k posameznim storitvam
 • Po naročilu storitve in potrditvi naročila, bo naročniku glede na dogovor izstavljen račun ali predračun. V primeru plačila po predračunu JP CČN DK po knjiženem plačilu storitve naročniku pošlje račun po pošti.
 • V primeru storitve, ki je v obliki PDF dokumenta (elektronsko gradivo), se naročniku pošlje po e-mailu račun v obliki PDF dokumenta skupaj z elektronskim gradivom. Račun se pošlje tudi po pošti.
 1. Politika zasebnosti – varstvo osebnih podatkov

  Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen, kot na primer: ime in priimek, domači naslov, lokacija (telefon lahko oddaja lokacijo), spletni identifikator (IP naslov), elektronski naslov, telefonska številka ipd.

  Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali vrsto delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

  Dolžnost varovanja osebnih podatkov v skladu s temi Splošnimi pogoji, z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Uredba (EU) 2016/679) zavezuje vse zaposlene v JP CČN DK, vključno tiste, ki opravljajo delo na drugih pravnih podlagah kot po pogodbi o zaposlitvi, tudi po prenehanju zaposlitve, opravljanja del ali nalog ali izvajanja storitev operaterja in je opredeljena v Politiki upravljanja osebnih podatkov po Uredbi (EU) 2016/679.

  JP CČN DK zbira in vodi v zbirki osebnih podatkov naslednje vrste osebnih podatkov naročnika:
 • ime in priimek naročnika, fizična oseba / naziv podjetja za pravne osebe;
 • naslov prebivališča / sedež podjetja za pravne osebe;
 • telefonsko številko, mobilno številko in elektronsko pošto;
 • davčno številko za fizične osebe / davčno in matično številko za podjetja
 • podatke o transakcijskem računu za vzpostavitev plačevanja storitev operaterja preko eRačuna;

  S soglasjem naročnika (e-obrazec/tiskani obrazec) lahko JP CČN DK za interne potrebe analiziranja podatkov glede ponudbe storitev zbira tudi druge podatke o naročniku.

  Podatki se obdelujejo za namene opisane v naših Splošnih pogojih poslovanja objavljenih na spletnih straneh JP CČN DK:
 • dostavljanje dokumentov v zvezi z naročenimi storitvami (obračun storitev) in novice o naročenih storitvah)
 • redno obveščanje o strokovnih vsebinah,
 • boljša ciljna usmerjenost za pošiljanje sporočil in novic v naši ponudbi
 • zvišanje kakovosti naših storitev
 • za potrebe analiz in meritev s ciljem ugotovitve uporabe naših storitev.

  Naročniki lahko svoje naročilo dopolnijo, popravijo ali stornirajo preko e-naslova info@ccn-domzale.si ali to sporočijo na tel.: 01/72 46 500.

  On-line storitve JP CČN DK uporabljajo piškotke, ki se naložijo na uporabnikov računalnik v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).
 1. Prenehanje poslovnega razmerja

  Ob vašem zahtevku je mogoče preprečiti uporabo vaših podatkov s strani našega podjetja in sicer:
 • Blokiranje kontakta po telefonu – prenehali vas bomo obveščati o najboljših pogojih uporabe naših storitev.
 • Blokiranje informativnih e-poštnih sporočil o storitvah.
 • Preklic prejemanja e-novic.
 1. Strokovna vsebinska podpora

  JP CČN DK zagotavlja naročnikom strokovno vsebinsko podporo v delovnem času od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro prek pošte, elektronske pošte, telefona in telefaksa.

  Naročnik lahko družbi JP CČN DK v pisni obliki pošlje zahtevo, v kateri na kratko opiše problem oziroma vprašanje in svoje podatke, kamor mu bo podjetje najkasneje v dveh do petih delovnih dneh posredovala odgovor.
 1. Končne določbe

  Naročnik s poslano naročilnico potrjuje, da se je temi Splošnimi pogoji poslovanja seznanil, jih v celoti razumel in se z njimi strinja.

  Za odnose, ki jih ti Splošni pogoji poslovanja ne urejajo, se smiselno uporabljajo določbe splošno zavezujočih predpisov.

  JP CČN DK si pridružuje pravico do sprememb Splošnih pogojev poslovanja. Dolžnost obveščanja naročnika izpolni z objavo spremenjenih splošnih pogojev na ustreznem mestu na spletni strani JP CČN DK ter njenih storitev.

  Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je pristojno stvarno sodišče, ki velja za sedež izvajalca.

  Domžale, 24.05.2018

Print Friendly

O nas

JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.
Študljanska 91, 1230 Domžale, Slovenija
01/ 72 46 500
info@ccn-domzale.si

Povezave

© 2024 JP CČN Domžale - Kamnik. All Rights Reserved. Powered by Oblikovalnica