Račun
Poteka avtorizacija ...
×
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Čiščenje odpadne vode

  Če bomo skrbeli za naše mikrobne prijatelje,
  bodo oni skrbeli za našo prihodnost.

  David Peternon

Projekt nadgradnje


CCN shema

Potek nadgradnje CČN Domžale-Kamnik – 2014–2017

Obratovanje CČN v letu 2016 po nadgradnji

Delovanje CČN v letu 2013 pred nadgradnjo

Čistilna naprava Domžale ‐ Kamnik je začela obratovati leta 1981. Zaradi vse višjih okoljskih standardov je bila čistilna naprava v letu 2016 nadgrajena za čiščenje dušikovih in fosfornih snovi iz odpadne vode. Njeno sprejemno območje je eno večjih v Sloveniji. CČN Domžale ‐ Kamnik čisti komunalno, industrijsko in padavinsko odpadno vodo z območja občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda in Trzin, po nadgradnji v letu 2016 pa se jim je priključila še občina Cerklje na Gorenjskem. Z nadgrajeno infrastrukturo je CČN Domžale ‐ Kamnik postala četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji.

Občine, lastnice infrastrukture CČN, so se dogovorile za izvedbo skupnega projekta nadgradnje CČN, ki je vključen v krovni projekt Odvajanje in čiščenje na območju Domžale ‐ Kamnik.

Projekt nadgradnje je vključeval izgradnjo nove aerobno/anoksične biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja s SBR‐tehnologijo (sekvenčni reaktorji), izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, s čimer se je povečala obratovalna varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN je 149.000 PE (populacijskih ekvivalentov), kar pomeni, da nadgrajeni sistem sprejme odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju ter ostalo odpadno in padavinsko vodo. Kakovost čiščene vode na izpustu v Kamniško Bistrico je po nadgradnji pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja, ki sta predpisana parametra na vodnem območju Donave. Projekt nadgradnje je pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in je uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji najmanj za prihodnja tri desetletja.

Gradnja v okviru nadgradnje CČN se je izvajala postopoma, sistem je tudi v času gradnje polno obratoval, procesi čiščenja odpadne vode so potekali skladno z zakonskimi zahtevami, s kratkimi prekinitvami v času povezav novih in obstoječih linij. Nadgradnja bioloških stopenj je bila zaključena avgusta 2016.

Vrednost projekta nadgradnje CČN je znašala približno 15,1 mio. evrov. Finančna sredstva za izvedbo so prispevali Evropska unija iz Kohezijskega sklada v višini 85 % upravičenih stroškov za sofinanciranje, 15 % od upravičenih stroškov za sofinanciranje je prispevala Republika Slovenija, preostala sredstva pa občine lastnice iz občinskih proračunov.

Pogodba z izvajalci je bila podpisana 17. 6. 2014, projekt pa je operativno potekal po terminskem planu. Vodilna občina projekta nadgradnje je bila Občina Kamnik, vodenje gradbenega odbora pa je prevzela Občina Domžale. Izvajalci za gradnjo in nadzor so bili izbrani z javnim razpisom v letu 2013. Gradnjo je izvajala družba SGP Pomgrad, d. d. iz Murske Sobote s partnerskim podjetjem GH Holding, d. d., Ljubljana. Storitve nadzornega inženirja je izvajala družba Proplus, d. o. o. iz Maribora. Izvajalec javne službe čiščenjaodpadne vode je Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik, d. o. o. (JP CČN), ki je naslovnik za okoljevarstvena dovoljenja in odgovorna pravna oseba za izvedboobratovalnega monitoringa odpadne vode in kakovost čiščene vode ter ostalih emisij v okolje. Med gradnjo in z njo povezanimi motnjami procesa je strokovna skupina JP CČN v koordinacijo in vodenje procesov vložila vse svoje znanje in izkušnje, da je bilo mogoče zagotavljati delovanje obstoječih in novih procesov ter obenem dosegati zahtevane učinke čiščenja do najmanj zakonsko predpisanih vrednosti na vseh emisijskih virih.

Uspešno nadgrajena CČN je začela poskusno obratovati 19. 12. 2016. Obdobje 10‐mesečnega poskusnega obratovanja je trajalo do 11. 8. 2017.

Projekt nadgradnje je bil uspešno zaključen z izdajo potrdila o prevzemu. Slavnostna otvoritev nadgrajene CČN je bila 26. 10. 2016.

Marec 2015

Gradnja prvega SBR biološkega bazena ter gradnja objekta iztoka.

September 2015

Dokončanje dveh SBR bazenov, objekta za odvečno blato in obdelavo blata s pričetkom montaže strojne opreme.

November 2015

Začetek obratovanja dveh novih SBR bazenov in porušitev dela druge biološke stopnje.

April 2016

Gradnja ostalih dveh SBR bazenov in pričetek gradnje vstopnega objekta. Čiščenje odpadne vode in sprejem odpadkov poteka nemoteno. Čiščena voda je v okviru zakonsko predpisanih vrednosti. / slika je simbolična

September 2016

Gradnja je praktično končana. Izvajajo se zadnja zaključna dela in urejanja okolice. Čistilna naprava obratuje brez težav. Na iztoku je koncentracija skupnega dušika pod 10 mg/L in skupnega fosforja pod 1 mg/L.

Avgust 2017

Končana nadgradnja!

Avgust 2017

Končana nadgradnja!

Nadgrajeni sistem CČN tako vključuje tri glavne procesne sklope, ki obsegajo:

 • nov vstopni objekt, ki dopolnjuje obstoječo mehansko stopnjo;
 • novo aerobno biološko stopnjo z napredno tehnologijo sekvenčnih reaktorjev, ki vključujejo anaerobni selektor za delno biološko odstranjevanje fosforja in simultano nitrifikacijo in denitrifikacijo, ter sodoben in tudi v svetu precej nov proces deamonifikacije za čiščenje z dušikom visoko obremenjene interne povratne vode;
 • obstoječo anaerobno biološko stopnjo s proizvodnjo bioplina in kogeneracijo.

Najpomembnejši del nadgradnje predstavlja izgradnja nove aerobne stopnje za biološko čiščenje, ki poleg ogljikovih snovi zagotavlja tudi čiščenje dušikovih in fosforjevih snovi, s čimer je CČN izpolnila zakonske zahteve za uvedbo terciarnega čiščenja.

Več o tekočem poteku nadgradnje in vodenju kohezijskega projekta si lahko preberete na spletni strani http://www.odpadnavoda-domzalekamnik.si

 


Print Friendly

O nas

JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.
Študljanska 91, 1230 Domžale, Slovenija
01/ 72 46 500
info@ccn-domzale.si

Povezave

© 2024 JP CČN Domžale - Kamnik. All Rights Reserved. Powered by Oblikovalnica