Račun
Poteka avtorizacija ...
×
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Čiščenje odpadne vode

    Če bomo skrbeli za naše mikrobne prijatelje,
    bodo oni skrbeli za našo prihodnost.

    David Peternon

Cenik za čiščenje odpadne vode


Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) ter 11., 16., 17. in 18. člena Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Ur. vestnik Občine Domžale št. 4/08, 8/09, 1/11 in 10/13; Ur. list RS, št. 42/08, 38/10 in 6/14; Ur. vestnik Občine Mengeš, št. 3/08, 2/09, 10/10 in 7/13; Ur. vestnik Občine Trzin, št. 11/07, 3/09, 6/10 in 6/13; Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 8/10 in 9/13; Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/13) ter 2. odstavka 9. člena Pogodbe o najemu infrastrukturnih objektov in naprav št.: 4780-48/2009 z dne 31.12.2009, je Skupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin na 37. seji dne 25.3.2024 sprejel 

CENIK 

obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode
v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin

Zaračunana cena storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena iz:

  • omrežnine, ki se zaračunava vsem uporabnikom storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode na CČN
  • cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode ali cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (mKČN) - čiščenje vsebine / blata

1. Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode
cene v EUR/m3

obračunska postavka cena brez DDV DDV 9,5 % cena z DDV
storitev čiščenja komunalne odpadne vode 0,5897 0,0560 0,6457
 
V ceno storitve čiščenja komunalne odpadne vode, ki se zaračuna uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijo po količini dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (JP CČN d.o.o.).

2. Cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in mKČN – čiščenje vsebine / blata
cene v EUR/m3

obračunska postavka cena brez DDV DDV 9,5 % cena z DDV
storitev, povezana z nepretočnimi greznicami in mKČN - čiščenje vsebine / blata 0,0220 0,0021 0,0241
 
V ceno storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se zaračuna uporabnikom po količini dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve javne službe čiščenja vsebine greznic oz. blata mKČN (JP CČN d. o. o.).

3. Omrežnina
cene v EUR/mesečno

obračunska postavka faktor
omrežnine
cena brez DDV DDV 9,5 % cena z DDV
DN < 20 1 2,5585 0,2431 2,8016
20< DN< 40 3 7,6755 0,7292 8,4047
40< DN <50 10 25,5850 2,4306 28,0156
50 < DN < 65 15 38,3775 3,6459 42,0234
65 < DN < 80 30 76,7550 7,2917 84,0467
80 < DN <100 50 127,9250 12,1529 140,0779
100 < DN < 150 100 255,8500 24,3058 280,1558
150</ 200 511,7000 48,6115 560,3115
 
Omrežnina vključuje stroške javne infrastrukture, s katero se izvaja javna služba čiščenja odpadne vode in se uporabnikom obračunava glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera.
 

Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/17, 78/19) in veljavnim sklepom o sprejemu cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – čiščenje odpadne vode, ki ga je sprejel Skupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin dne 25. 3. 2024.

Cenik se uporablja od 1. 5. 2024 dalje.

Številka: 0142-5/2024

Domžale, 25. 3. 2024

mag. Renata Kosec
vodja skupnega organa


Print Friendly

O nas

JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.
Študljanska 91, 1230 Domžale, Slovenija
01/ 72 46 500
info@ccn-domzale.si

Povezave

© 2024 JP CČN Domžale - Kamnik. All Rights Reserved. Powered by Oblikovalnica