Račun
Poteka avtorizacija ...
×
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Čiščenje odpadne vode

    Če bomo skrbeli za naše mikrobne prijatelje,
    bodo oni skrbeli za našo prihodnost.

    David Peternon

Aerobno biološko čiščenje


Aerobna stopnja

Odpadna voda iz primarnega usedalnika steče v štiri šaržne biološke reaktorje, imenovane SBR‐bazeni. Tu poteka aerobno biološko čiščenje, to je proces čiščenja ob prisotnosti raztopljenega kisika.

SBR‐bazeni delujejo v treh 3 fazah. Prva faza je polnjenje in prezračevanje, v drugi fazi poteka ločevanje aktivnega blata in čiščene vode, in v tretji, zadnji fazi, dekantiranje čiščene vode in odvajanje v iztok. Odpadna voda se sočasno dovaja v posamezni SBR‐bazen s časovnim zamikom. Ob običajnih količinah odpadne vode SBR‐bazeni delujejo v 4‐urnem ciklu. V času deževja, ko se količina odpadne vode zaradi mešanega kanalizacijskega sistema poveča, pa v 3‐urnem ciklu.

V prvi fazi se bazen polovico cikla polni in prezračuje. Zrak za prezračevanje se preko puhal vpihuje skozi talna prezračevala, kar zagotavlja zadostno koncentracijo kisika, ki ga mikroorganizmi, tako imenovano aktivno blato, potrebujejo za razgradnjo snovi v odpadni vodi in s tem očistijo vodo do zahtevane čistosti. Odpadne organske snovi, izražene kot biokemijska potreba po kisiku, in del anorganskih snovi, kot sta dušik in fosfor, pa mikroorganizmi porabijo, da živijo in se množijo. Pri razgradnji organskih in anorganskih snovi poleg aktivnega blata nastane tudi ogljikov dioksid, elementarni dušik, voda in druge snovi, ki so okolju manj škodljive kot odpadna voda.

KAKO POTEKA BIOLOŠKO ČIŠČENJE

Pri napredni SBR‐tehnologiji biološkega čiščenja poteka sočasno z razgradnjo organskih snovi tudi delno biološko odstranjevanje fosforja in razgradnja dušikovih snovi, to je proces nitrifikacije in denitrifikacije.

Vhodni del SBR‐bazena predstavlja anaerobni selektor. Tu se odpadna voda združi s povratnim tokom aktivnega blata. Selektor zagotavlja delno biološko odstranjevanje fosforja in preprečuje rast nitastih bakterij. V selektorju v kratkem zadrževalnem času brez prisotnosti kisika fosfat akumulirajoče bakterije iz svojih celic sprostijo fosfor in obenem sprejmejo večjo količino organskega ogljika. Zato v ozračenem delu bazena sprejmejo večje količine fosforja, kot so ga sprostile v selektorju. Če je prisotnost fosforja še vedno nad 1 mg fosforja na liter, se fosfor obarja z dodatkom železovega klorida.

V prezračenem delu poteka tudi simultani proces odstranjevanja dušika – proces nitrifikacije in denitrifikacije. V procesu nitrifikacije se zaradi vnosa zraka oksidira amonijski dušik do nitrata. Sledi proces denitrifikacije, ki poteka brez prisotnosti kisika, zato se znotraj kosmov aktivnega blata nitratni dušik reducira do plinastega dušika.

Po končani fazi polnjenja in prezračevanja se začne faza ločevanja blata in vode. Ko se prezračevanje ustavi, se aktivno blato posede na dno in nato črpa v zgoščevalce presežnega blata. Sledi tretja faza, dekantiranje čiščene vode in iztok v Kamniško Bistrico. Na iztoku potekajo stalne meritve pretoka in analize kakovosti čiščene vode.

POT PRESEŽNEGA BLATA

Presežno sekundarno blato iz SBR‐bazenov se v zgoščevalcih odcedi skozi sita. Sledi strojno zgoščanje z dodatkom polielektrolita. Zgoščeno blato se preko ultrazvočnih dezintegratorjev črpa v gnilišča. Ultrazvok omogoči mehanski razpad celic, kar povzroči boljšo pregnitost blata, nižjo organsko snov in večjo proizvodnjo bioplina.

SPREJEM TEKOČIH ODPADKOV

Poleg vstopnega objekta se nahajata objekt za sprejem grezničnih gošč in muljev iz malih komunalnih čistilnih naprav ter objekt za sprejem industrijske odpadne vode, ki jo pripeljejo s cisternami. Iz odpadne vode se na sitih najprej izločijo grobi delci, nato se greznične gošče in mulji prečrpajo v gnilišča, industrijska odpadna voda pa v maščobnik in peskolov.

Ob primarnem usedalniku je tudi sprejemni objekt za sprejem tekočih biološko razgradljivih odpadkov, ki se vodijo preko sit in drobilca v higienizacijski bazen, kjer se segrevajo 1 uro pri temperaturi 70 °C in nato črpajo v gnilišča.

Ameba
Helioza
Kotačnik
Vorticella

Print Friendly

O nas

JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.
Študljanska 91, 1230 Domžale, Slovenija
01/ 72 46 500
info@ccn-domzale.si

Povezave

© 2024 JP CČN Domžale - Kamnik. All Rights Reserved. Powered by Oblikovalnica