logo manjsi lokacijakontaktdomovpostafacebookvremenska

Tekoči odpadki

     
tekoci odpadki  

Čistilna naprava ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo tekočih odpadkov (35441-82/2010-17, 24.1.2012)

 
  • Greznice in mulji iz malih komunalnih čistilnih naprav (kot del obvezne gospodarske javne službe)
  • Odstranjevanje odpadkov po postopku D8
   
  • 02 03 04   Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo
  • 02 03 99   Drugi tovrstni odpadki
  • 02 04 03   Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka
  • 02 06 03   Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka
  • 02 07 01   Odpadki iz pranja, čiščenja in mehanskega drobljenja surovin
  • 02 07 02   Odpadki iz destilacije žganih pijač
  • 02 07 04   Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo
  • 02 07 05   Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka
  • 02 07 99   Drugi tovrstni odpadki
  • 16 03 06   Organski odpadki, ki niso navedeni pod 16 03 05
  • 16 10 02   Odpadne vodne raztopine, ki niso navedene pod 16 10 01
  • 19 07 03   Izcedne vode iz odlagališč, ki niso navedene pod 19 07 02
  • 19 08 12   Mulji iz biološke obdelave tehnoloških odpadnih voda, ki niso navedeni pod 19 08 11
  • 19 08 14   Mulji iz druge obdelave tehnoloških odpadnih voda, ki niso navedeni pod 19 08 13
  • 20 03 03   Odpadki iz čiščenja cest
  • 20 03 06   Odpadki iz čiščenja komunalne odpadne vode
 
  • Odstranjevanje odpadkov po postopku R3/R1
   
  • 19 08 09 Masti in oljne mešanice iz ločevanja olja in vode, ki vsebujejo le jedilna olja in masti

Kontaktna oseba:
Barbara Brajer Humar
01/7246-507
051 662 940
barbara@ccn-domzale.si