logo manjsi lokacijakontaktdomovpostafacebookvremenska

Raziskovalne naloge na CČN

     
raziskovalne naloge   Centralna čistilna naprava skupaj z zunanjimi institucijami sodeluje pri različnih raziskovalnih nalogah na področju čiščenja odpadnih vod.

Kontakt:
dr. Marjeta Stražar
041/723 770
strazar@ccn-domzale.si


   

Pregled izvedenih večjih raziskovalnih nalog na CČN Domžale-Kamnik

2014
 
  • Vpliv dodatkov in predhodne obdelave zgoščenega sekundarnega blata na produkcijo bioplina / Magistrsko delo / BF / prof. dr. Romana Marinšek Logar
  • Elektrokoagulacija tekočih odpadkov / Diplomsko delo / FKKT / prof. dr. Andreja Žgajner Gotvajn
  • Analiza kovin v kanalizaciji / Projektna naloga / FKKT / doc. dr. Elizabeta Tratar Pirc
2013
 
  • Ostanki zdravilnih učinkovin in sredstev za osebno nego v okolju: prisotnost, viri, čiščenje in učinki / Raziskovalna naloga / IJŠ Ljubljana / dr. Ester Šepič Heath
  • Kavitacija / Projektna naloga / Strojna fakulteta / prof. dr. Brane Širok

2010

 
  • Razvoj novih tehnologij za odstranjevanje patogenih mikrobov in toksinov iz različnih vodnih virov / Raziskovalna naloga / Bia Separation d.o.o. / dr. Aleš Štrancar
2009
 
  • Modeliranje in vodenje čistilnih naprav za izboljšanje kvalitete iztoka in energetsko učinkovito obratovanje  / Raziskovalna naloga / IJŠ Ljubljana / dr. Darko Vrečko
2006
 
  • Center odličnosti - Analiza strukture mikrobnih združb v pilotnih čistilnih napravah CČN Domžale-Kamnik / Raziskovalna naloga / Univerza v Ljubljani / prof. dr. Ines Mandič
2004
 
  • Raziskave prisotnosti ostankov zdravilnih učinkovin v odpadnih in površinskih vodah  / Raziskovalna naloga / IJŠ Ljubljana / dr. Ester Šepič Heath