• Izobraževanje, svetovanje, analize

    Ko hodiš, pojdi vedno do konca.

    Tone Pavček

Print Friendly, PDF & Email

S ciljem povečevanja učinkovitosti ravnanja z odpadno vodo v CČN Domžale – Kamnik že vrsto let organiziramo strokovne seminarje in delavnice s področja čiščenja odpadne vode.
Med njimi so tudi brezplačna strokovna srečanja, ki smo jih projektno poimenovali Mesec znanja in za katere velja veliko zanimanje. Z njimi si prizadevamo na CČN povezovati znanje, dosežke, nove tehnologije in ljudi, ki razumejo pomen implementacije novih pristopov in rešitev v procese čiščenja odpadnih voda.

Tovrstno strokovno povezovanje je namreč pomembna podlaga za nadaljnje spremembe, zato smo v CČN tudi v letu 2017 z aktualnimi vsebinami izpostavili novosti, praktične rešitve in dobre prakse. Med predavatelji so bili izbrani in ugledni strokovnjaki z različnih področij, ki so slušatelje usmerili k boljšemu razumevanju bioloških procesov, kemijskih reakcij in tehnoloških zahtev za doseganje trajnostnih ciljev, kot je zmanjšanje tveganj za naše okolje.

V okviru Meseca znanja 2017 so tako v torek, 16. maja, na sedežu CČN Domžale – Kamnik na Študljanski 91 v Domžalah od 8. do 16. ure potekala predavanja na temo deamonifikacije kot naprednega postopka za čiščenje odpadnih voda z visoko koncentracijo dušika (podjetje GH Holding d.d.), uporabe kationskih emulzij v postopkih obdelave vode (podjetje Allied Solutions) ter MBBR tehnologije prihodnosti (podjetje Interchem / SC Tehnološki inženiring d.o.o.). Uvodoma sta udeležence nagovorila Marjan Šarec, župan Občine Kamnik, in Suzana Stražar, direktorica Urada za upravljanje z vodami z Direkcije RS za vode na MOP.

23. maja, pa so bile v istem terminu vsebine povezane z izborom učinkovitega sistema prezračevanja (podjetje Wilo Adriatic d.o.o.), meritev in naprednega vodenja procesov (podjetje Hach Lange d.o.o.) ter novih pristopov k projektiranju čistilnih naprav (podjetje Alpeng d.o.o.). Uvodna nagovora sta prispevala župan Občine Domžale Toni Dragar in prof. dr. Mihael J. Toman z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

myFlickr

Nudimo naslednja izobraževanja:

  • Vodenje postopkov čiščenja odpadne vode – večje
  • Problematika in delovanja malih ČN
  • Individualna izobraževanja operaterjev ČN  
  • Seminarji in delavnice tujih strokovnjakov s področja čiščenja odpadne vode

Za ponudbo nas kontaktirajte:

Dr. Marjetka Levstek
tel.: 031 347 770
e-pošta: izobrazevanje@ccn-domzale.si

Pregled preteklih dogodkov v CČN Domžale-Kamnik:

2020
  • Dodatna kvalifikacija »VZDRŽEVALEC/VZDRŽEVALKA ČISTILNIH NAPRAV« 22. april 2020 ...več
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2003
2002
1998
2000