Print Friendly, PDF & Email

JP CČN Domžale – Kamnik je moderna in ena večjih čistilnih naprav v Sloveniji. Poleg čiščenja odpadne vode deluje tudi kot učni, izobraževalni in svetovalni center na področju Slovenije. Ker si čistilne naprave, ki skrbijo za ohranjanje vodnih virov, zaslužijo pomembno mesto v naravnem in socialnem okolju, smo se v namen promocije in povečanja prepoznavnosti dejavnosti čiščenja odpadnih vod odločili za širšo akcijo. V namen spodbujanja kreativnosti, naprednih idej in promocije odgovornega ravnanja z vodo skozi njeno pot od izvira do izliva, razpisujemo natečaj o vodi.

Izhodišča:

K sodelovanju v natečaju vabimo posameznike in skupine, ki znajo predstaviti inovativen način pojmovanja vode in na svojstven način opisati pot onesnažene odpadne vode skozi čistilno napravo, kjer se prečisti. Cilj, ki ga zasledujemo, je skozi kreativne, humorne in zanimive zgodbe v grafični ali video obliki v javnosti izboljšati poznavanje in razumevanje posameznih procesov, ki potekajo na čistilni napravi. Povejte, pokažite ali naslikajte, kako voda postane čista, kaj je odpadna voda in kako si predstavljate čiščenje odpadne vode. Pričakujemo inovativen, humoren prispevek in kreativno razmišljanje o vodi, ki je naše največje bogastvo. Glavni protagonisti bodo tako lahko tudi različni mikrobi ali mikroorganizmi, ki so nepogrešljivi v procesih čiščenja odpadne vode. Potencialni sodelujoči si lahko za lažje razumevanje procesov čiščenja odpadne vode ogledajo našo spletno stran oz. se oglasijo na ogledu čistilne naprave ob predhodni najavi, ko bodo lahko tudi posneli slikovni material. Zaželeni so kreativni, inovativni prispevki in humoren prikaz, ki sledi ideji gibanja vode v naravi in procesov v čistilni napravi. Upoštevali bomo le  prispevke, ki bodo oddani v elektronski obliki na CD-ju ali USB-ključku.

Strokovna komisija bo med prispelimi deli izbrala 3 finaliste, ki se bodo potegovali za prva tri mesta. Na  DNEVU ODPRTIH VRAT v maju 2019 bo prisotna publika z javnim glasovanjem izbrala najboljšo izmed treh najbolj kreativnih rešitev, ki jih bomo tudi denarno nagradili.

Rešitve udeleženci oddajo v prikazni obliki, npr. v obliki videa ali video animacije v dolžini do 5 minut, v grafični obliki (kot serijo risb ali kot strip – oblika zgodbe v slikah) ali na drug poljuden način.

Rok za izvedbo in oddajo prispevka je 25. april 2019.

 
Pravila natečaja:

 

•  Naslov natečaja:  ŽIVLJENJE V KAPLJICI VODE    

Vsebina: 

Humorna, poljudna in kreativna predstavitev vašega pogleda na čiščenje odpadne vode.

 
Način podajanja vsebine:

Film (video), animacija, slike, strip ali grafični prikaz, ki ga predložite na CD-ju ali USB ključku.

 
Trajanje:  Kratek prispevek v dolžini do 5 minut. 
Vabljeni k sodelovanju: 

Vsi, ki vas zanima, kako se voda očisti, dijaki, študentje, šolarji in drugi zainteresirani posamezniki ali skupine.

 
Pomoč pri oblikovanju ideje:  Možen voden ogled delovanja čistilne naprave.
Rok za oddajo prispevka:   april 2019.
Način oddaje prispevka:  Prispevke s kontaktnimi podatki o avtorju oddajte na USB ključku ali na CD preko pošte  na naslov:

JP CČN Domžale-KamnikŠtudljanska 91, Domžale.

Ob prejemu bomo preverili berljivost zapisa.

Izbor najboljših:

Tri najbolj kreativne rešitve bo izbrala strokovna komisija. Med  njimi bo na dogodku DAN ODPRTIH VRAT, ki je predviden v maju 2019, javno izbran najboljše ocenjen prispevek.

Nagrade:

JP CČN bo nagradila prve tri izbrane prispevke

  1. nagrada 500 €
  2. nagrada 300 €
  3. nagrada 200 €

Dodatne informacije:

dr. Marjetka Levstek, tel. 031 347 770, e-pošta: levstek@ccn-domzale.si.