• Raziskovalno - aplikativni center

  "Kadar se odločiš za nekaj,
  bo vse stvarstvo težilo k temu,
  da bo cilj izpolnjen."

  (Paolo Coelio ̶ Alkimist)

Elsevier ScienceDirect
ScienceDirect ButtonWhite


Seznam strokovnih člankov objavljenih v strokovni znanstveni literaturi z opravljenimi recenzijami

2015

 • PETKOVŠEK, Martin, MLAKAR, Matej, LEVSTEK, Marjetka, STRAŽAR, Marjeta, ŠIROK, Brane, DULAR, Matevž. A novel rotation generator of hydrodynamic cavitation for waste-activated sludge disintegration. Ultrasonics Sonochemistry, ISSN 1350-4177, 2015, str. 1-7, ilustr., doi: 10.1016/j.ultsonch.2015.01.006. [COBISS.SI-ID 13878811]
 • STEYER, Andrej, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, RAČKI, Nejc, BEIGOT GLASER, Sara, BRAJER HUMAR, Barbara, STRAŽAR, Marjeta, ŠKRJANC, Igor, POLJŠAK-PRIJATELJ, Mateja, RAVNIKAR, Maja, RUPNIK, Maja. The detection rate of enteric viruses and Clostridium difficile in a waste water treatment plant effluent. Food and environmental virology, ISSN 1867-0334, 2015, vol. , no. , 9 str., [in press], doi: 10.1007/s12560-015-9183-7. [COBISS.SI-ID 3326287]

2014

 • ZUPANC, Mojca, KOSJEK, Tina, PETKOVŠEK, Martin, DULAR, Matevž, KOMPARE, Boris, ŠIROK, Brane, STRAŽAR, Marjeta, HEATH, Ester. Shear-induced hydrodynamic cavitation as a tool for pharmaceutical micropollutants removal from urban wastewater. Ultrasonics Sonochemistry, ISSN 1350-4177, 2014, vol. 21, issue 3, str. 1213-1221, doi: 10.1016/j.ultsonch.2013.10.025. [COBISS.SI-ID 27217959]

2011

 • VREČKO, Darko, HVALA, Nadja, STRAŽAR, Marjeta. The application of model predictive control of ammonia nitrogen in an activated sludge process. Water sci. technol., 2011, vol. 64, no. 5, str. 1115-1121. [COBISS.SI-ID 25016103]

2010

 • LEVSTEK M., PLAZL I., ROUSE J.D. Estimation of the Specific Surface Area for a Porous Carrier, Acta Chimica Slovenica, 2010, 57, str. 45-51. [COBISS.SI-ID 33804037]

2009

 • LEVSTEK, M., PLAZL, I. Influence of carrier type on nitrification in the moving-bed biofilm process, Water sci. Technol., 2009, vol. 59, no. 5, str. 875-882. doi: 10.2166/wst.2009.037. [COBISS.SI-ID 30272517]

2007

 • ROUSE, J.D., BURICA, Olga, STRAŽAR, Marjeta, LEVSTEK, Meta. A pilot-plant study of a moving-beed biofilm reactor system using PVA gel as a Biocarrier of organic carbon and nitrogen, Water sci. technol., 2007, vol. 55, no. 8-9, str. 135-141.

2006

 • VREČKO, Darko, HVALA, Nadja, STARE, Aljaž, BURICA, Olga, STRAŽAR, Marjeta, LEVSTEK, Meta, CERAR, Peter, PODBEVŠEK, Sebastjan. Improvement of ammonia removal in activated sludge process with feedforward-feedback aeration controllers. Water sci.technol., 2006, vol. 53, no. 4-5, str. 125-132. [COBISS.SI-ID 19804455]
 • KOMPARE, Boris, LEVSTEK, Meta, ATANASOVA, Nataša. Dva pristopa k modeliranju čistilne naprave za odpadno vodo = Two approaches to wastewater treatment plant modelling. Acta hydrotech. (Online). [Spletna izd.], 2006, letn. 24, št. 40, str. 45-64, ilustr. ftp://ksh.fgg.uni-lj.si/acta/a40bk.pdf. [COBISS.SI-ID 4232033] 
 • LEVSTEK, Meta, PLAZL, Igor, KOLOINI, Tine. Modelling of a pilot wastewater treatment plant operated with variable inflows. Chem. biochem. eng. q., 2006, vol. 20, no. 1, str. 85-91, Graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 27504389] 
 • VREČKO, Darko, HVALA, Nadja, STARE, Aljaž, BURICA, Olga, STRAŽAR, Marjeta, LEVSTEK, Meta, CERAR, Peter, PODBEVŠEK, Sebastjan. Improvement of ammonia removal in activated sludge process with feedforward-feedback aeration controllers. Water sci. technol., 2006, vol. 53, no. 4-5, str. 125-132. [COBISS.SI-ID 19804455]

2002

 • HVALA, Nadja, VREČKO, Darko, BURICA, Olga, STRAŽAR, M., LEVSTEK, Meta. Simulation study supporting wastewater treatment plant upgrading. Water sci. technol., 2002, vol. 46, str. 325-332. [COBISS.SI-ID 16993319]

2001

 • PLAZL, Igor, KOLOINI, Tine, LEVSTEK, Meta, BURICA, Olga, STRAŽAR, Marjetka. ASM1 limitations for modeling of wastewater treatment processes. Acta chim. slov.. [Tiskana izd.], 2001, vol. 48, no. 4, str. 625-636, ilustr. [COBISS.SI-ID 24012037]
 • ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila, STRAŽAR, Marjeta, BURICA, Olga, BUKOVEC, Peter. Environmentally safe sewage sludgedisposal : the impact of liming on the behaviour of Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, and Zn. J. environ. monit. (Print), 2001, vol. 3, str. 
 • ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila, BURICA, Olga, STRAŽAR, Marjeta. Water and acetic acid leachable Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pband Zn in lime-treated sewage sludge. Ann. chim., 2001, vol. 91, str. 375-379. [COBISS.SI-ID 16049447]

2000

 • ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila, STRAŽAR, Marjeta, BURICA, Olga. Total metal concentrations and partitioning of Cd, Cr, Cu, Fe, Ni and Zn in sewage sludge. Sci. total environ., 2000, vol. 250, str. 9-19. [COBISS.SI-ID 14928679]

end faq