• Raziskovalno - aplikativni center

  Kadar se odločiš za nekaj,
  bo vse stvarstvo težilo k temu,
  da bo cilj izpolnjen.

  Paulo Coelho ̶ Alkimist

Print Friendly, PDF & Email

Elsevier ScienceDirect
ScienceDirect ButtonWhite


Seznam strokovnih člankov objavljenih v strokovni znanstveni literaturi z opravljenimi recenzijami

2017

 • ČESEN, Marjeta, LENARČIČ, Kaja, MISLEJ, Vesna, LEVSTEK, Meta, KOVAČIČ, Ana, CIMRMANČIČ, Bernardka, URANJEK ŽEVART, Nataša, KOSJEK, Tina, HEATH, David John, SOLLNER DOLENC, Marija, HEATH, Ester. The occurrence and source identification of bisphenol compounds in wastewaters. Science of the total environment, ISSN 0048‐9697, [in press] 2017, 9 str., doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.10.252. [COBISS.SI‐ID 30884135]
 • KOŠIR, Nejc, VODOVNIK, Maša, MARINŠEK‐LOGAR, Romana, LEVSTEK, Meta, STRAŽAR, Marjetka, BENNDORF, Dirk. Ugotavljanje učinkovitosti mikrobiološkega odstranjevanja fosforja iz odpadne vode v zagonski fazi SBR bioreaktorja. V: VODOVNIK, Maša (ur.), KUŠAR, Darja (ur.), MARINŠEK‐LOGAR, Romana (ur.). Knjiga povzetkov, 7. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 20.‐22. september 2017, Bled, Slovenija. Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo. 2017, str. 128. [COBISS.SI‐ID 3969416]
 • HVALA, Nadja, VREČKO, Darko, LEVSTEK, Meta, BORDON, Cirila. The use of dynamic mathematical models for improving the designs of upgraded wastewater treatment plants. Journal of sustainable development of energy, water and environment systems, ISSN 1848‐ 9257, 2017, vol. 5, no. 1, str. 15‐31, doi: 10.13044/j.sdewes.d5.0130. [COBISS.SI‐ID 29947175]
 • ČESEN, Marjeta, LENARČIČ, Kaja, MISLEJ, Vesna, STRAŽAR, Marjetka, SOLLNER DOLENC, Marija, KOVAČIČ, Ana, GYS, Celine, LAMBROPOULOU, Dimitra A., LAIMOU‐GERANIOU, Maria, BLAZNIK, Urška, SNOJ TRATNIK, Janja, MAZEJ, Darja, HORVAT, Milena, COVACI, Adrian, HEATH, David John, KOSJEK, Tina, HEATH, Ester. BPA and its alternatives in environment, food and biological fluids. V: Program book and abstracts, 46th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, HPLC 2017, November 5‐9, 2017, Jeju, Korea. [S. l.: s. n.]. 2017. [COBISS.SI‐ID 30944295]
 • ČESEN, Marjeta, LENARČIČ, Kaja, MISLEJ, Vesna, STRAŽAR, Marjetka, SOLLNER DOLENC, Marija, KOVAČIČ, Ana, HEATH, David John, GYS, Celine, LAMBROPOULOU, Dimitra A., LAIMOU‐GERANIOU, Maria, BLAZNIK, Urška, COVACI, Adrian, HEATH, Ester. The occurrence and fate of bisphenols in the environment and food. V: 10th Micropol & Ecohazard Conference 2017, 17‐20 September, 2017, Vienna, Austria. [S. l.]: IWA International Water Association. 2017, 2 str. [COBISS.SI‐ID 30806311]
 • KOSJEK, Tina, ČESEN, Marjeta, LENARČIČ, Kaja, MISLEJ, Vesna, STRAŽAR, Marjetka, SOLLNER DOLENC, Marija, KOVAČIČ, Ana, HEATH, David John, DRUŠKOVIČ, Jasna, PROSEN, Helena, GYS, Celine, COVACI, Adrian, HEATH, Ester. The occurrence and fate of bisphenols in the environment and food. V: SOLLNER DOLENC, Marija (ur.), PETERLIN‐MAŠIČ, Lucija (ur.). Okoljska onesnažila in komunikacija tveganja = Environmental pollutants and risk communication : [zbornik povzetkov], 3. kongres Slovenskega toksikološkega društva, Ljubljana, 28. 9. 2017. Spletna izd. Ljubljana: Slovensko toksikološko društvo. 2017, str. 19. [COBISS.SI‐ID 30816807]
 • KOSJEK, Tina, ČESEN, Marjeta, LENARČIČ, Kaja, MISLEJ, Vesna, STRAŽAR, Marjetka, SOLLNER DOLENC, Marija, KOVAČIČ, Ana, HEATH, David John, DRUŠKOVIČ, Jasna, PROSEN, Helena, GYS, Celine, COVACI, Adrian, HEATH, Ester. Pojavnost in kroženje bisfenolov med čiščenjem odpadnih vod = Occurrence and fate of bisphenols during wastewater treatment. V: SOLLNER DOLENC, Marija (ur.), PETERLIN‐MAŠIČ, Lucija (ur.). Okoljska onesnažila in komunikacija tveganja = Environmental pollutants and risk communication : [zbornik povzetkov], 3. kongres Slovenskega toksikološkega društva, Ljubljana, 28. 9. 2017. Spletna izd. Ljubljana: Slovensko toksikološko društvo. 2017, str. 18‐19. http://www.tox.si. [COBISS.SI‐ID 4399729]

2016

  • STRAŽAR, Marjetka (urednik), LEVSTEK, Meta (urednik). Centralna čistilna naprava Domžale ‐ Kamnik : spominska knjiga 2016. Domžale: JP CČN Domžale ‐ Kamnik, 2016. [51] str., fotogr. ISBN 978‐961‐285‐421‐8. [COBISS.SI‐ID 286376960]
  • HEATH, Ester, ČESEN, Marjeta, ŠČANČAR, Janez, NOVAKOVIĆ, Srdjan, MISLEJ, Vesna, STRAŽAR, Marjetka, KOSJEK, Tina, et al. First inter‐laboratory comparison exercise for the determination of anticancer drugs in aqueous samples. Environmental science and pollution research international, ISSN 0944‐1344. [Print ed.], 2016, vol. 23, no. 15, str. 14692‐14704, doi: 10.1007/s11356‐015‐4982‐9. [COBISS.SI‐ID 28748839]
  • CERKVENIK, Stanka, BURNAČ, Danilo, KOSI, Lea, VALIČ, Marina, ŽAGAR, Jure, STRAŽAR, Marjetka, LEVSTEK, Meta, SLEMENIK, Branka, RAČNIK, Teja, ZUPANČIČ, Aleksander. Strategija trajnostnega razvoja in trajnostno poročanje na komunalnem področju. V: CERKVENIK, Stanka (ur.), ROJNIK, Enisa (ur.). Zbornik 6. problemske konference komunalnega gospodarstva. Ljubljana: GZS, Zbornica komunalnega gospodarstva. 2016, str. 65‐79. [COBISS.SI‐ID 89761025]
  • BRAJER HUMAR, Barbara, STRAŽAR, Marjetka, LEVSTEK, Meta. Vrednotenje kakovosti aktivnega blata komunalne oziroma industrijske biološke čistilne naprave. V: CERKVENIK, Stanka (ur.), ROJNIK, Enisa (ur.). Zbornik referatov : simpozij z mednarodno udeležbo. Ljubljana: Slovensko društvo za zaščito voda. 2016, str. 123-134, ilustr. [COBISS.SI‐ID 38900997]

2015

  • PETKOVŠEK, Martin, MLAKAR, Matej, LEVSTEK, Marjetka, STRAŽAR, Marjeta, ŠIROK, Brane, DULAR, Matevž. A novel rotation generator of hydrodynamic cavitation for waste‐activated sludge disintegration. Ultrasonics Sonochemistry, ISSN 1350‐4177, 2015, str. 1–7, ilustr., doi: 10.1016/j.ultsonch.2015.01.006. [COBISS.SI‐ID 13878811].
  • STEYER, Andrej, GUTIERREZ‐AGUIRRE, Ion, RAČKI, Nejc, BEIGOT GLASER, Sara, BRAJER HUMAR, Barbara, STRAŽAR, Marjeta, ŠKRJANC, Igor, POLJŠAK‐PRIJATELJ, Mateja, RAVNIKAR, Maja, RUPNIK, Maja. The detection rate of enteric viruses and Clostridium difficile in a waste water treatment plant effluent. Food and environmental virology, ISSN 1867‐0334, 2015, vol., no., 9 str., [in press], doi: 10.1007/s12560‐015 9183‐7. [COBISS.SI‐ID 3326287].

2014

  • ZUPANC, Mojca, KOSJEK, Tina, PETKOVŠEK, Martin, DULAR, Matevž, KOMPARE, Boris, ŠIROK, Brane, STRAŽAR, Marjeta, HEATH, Ester. Shear‐induced hydrodynamic cavitation as a tool for pharmaceutical micropollutants removal from urban wastewater. Ultrasonics Sonochemistry, ISSN 1350‐4177, 2014, vol. 21, issue 3, str. 1213–1221, doi: 10.1016/j.ultsonch.2013.10.025. [COBISS.SI‐ID 27217959].

2011

  • VREČKO, Darko, HVALA, Nadja, STRAŽAR, Marjeta. The application of model predictive control of ammonia nitrogen in an activated sludge process. Water sci. technol., 2011, vol. 64, no. 5, str. 1115 1121. [COBISS.SI‐ID 25016103].

2010

  • LEVSTEK, M., PLAZL, I., ROUSE, J.D. Estimation of the Specific Surface Area for a Porous Carrier, Acta Chimica Slovenica, 2010, 57, str. 45–51. [COBISS.SI‐ID 33804037].

2009

  • LEVSTEK, M., PLAZL, I. Influence of carrier type on nitrification in the moving-bed biofilm process, Water sci. Technol., 2009, vol. 59, no. 5, str. 875-882. doi: 10.2166/wst.2009.037. [COBISS.SI-ID 30272517]

2007

  • ROUSE, J.D., BURICA, Olga, STRAŽAR, Marjeta, LEVSTEK, Meta. A pilot-plant study of a moving-beed biofilm reactor system using PVA gel as a Biocarrier of organic carbon and nitrogen, Water sci. technol., 2007, vol. 55, no. 8-9, str. 135-141.

2006

  • VREČKO, Darko, HVALA, Nadja, STARE, Aljaž, BURICA, Olga, STRAŽAR, Marjeta, LEVSTEK, Meta, CERAR, Peter, PODBEVŠEK, Sebastjan. Improvement of ammonia removal in activated sludge process with feedforward-feedback aeration controllers. Water sci.technol., 2006, vol. 53, no. 4-5, str. 125-132. [COBISS.SI-ID 19804455]
  • KOMPARE, Boris, LEVSTEK, Meta, ATANASOVA, Nataša. Dva pristopa k modeliranju čistilne naprave za odpadno vodo = Two approaches to wastewater treatment plant modelling. Acta hydrotech. (Online). [Spletna izd.], 2006, letn. 24, št. 40, str. 45-64, ilustr. ftp://ksh.fgg.uni-lj.si/acta/a40bk.pdf. [COBISS.SI-ID 4232033] 
  • LEVSTEK, Meta, PLAZL, Igor, KOLOINI, Tine. Modelling of a pilot wastewater treatment plant operated with variable inflows. Chem. biochem. eng. q., 2006, vol. 20, no. 1, str. 85-91, Graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 27504389] 
  • VREČKO, Darko, HVALA, Nadja, STARE, Aljaž, BURICA, Olga, STRAŽAR, Marjeta, LEVSTEK, Meta, CERAR, Peter, PODBEVŠEK, Sebastjan. Improvement of ammonia removal in activated sludge process with feedforward-feedback aeration controllers. Water sci. technol., 2006, vol. 53, no. 4-5, str. 125-132. [COBISS.SI-ID 19804455]

2002

  • HVALA, Nadja, VREČKO, Darko, BURICA, Olga, STRAŽAR, M., LEVSTEK, Meta. Simulation study supporting wastewater treatment plant upgrading. Water sci. technol., 2002, vol. 46, str. 325-332. [COBISS.SI-ID 16993319]

2001

  • PLAZL, Igor, KOLOINI, Tine, LEVSTEK, Meta, BURICA, Olga, STRAŽAR, Marjetka. ASM1 limitations for modeling of wastewater treatment processes. Acta chim. slov.. [Tiskana izd.], 2001, vol. 48, no. 4, str. 625-636, ilustr. [COBISS.SI-ID 24012037]
  • ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila, STRAŽAR, Marjeta, BURICA, Olga, BUKOVEC, Peter. Environmentally safe sewage sludgedisposal : the impact of liming on the behaviour of Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, and Zn. J. environ. monit. (Print), 2001, vol. 3, str. 
  • ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila, BURICA, Olga, STRAŽAR, Marjeta. Water and acetic acid leachable Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pband Zn in lime-treated sewage sludge. Ann. chim., 2001, vol. 91, str. 375-379. [COBISS.SI-ID 16049447]

2000

  • ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila, STRAŽAR, Marjeta, BURICA, Olga. Total metal concentrations and partitioning of Cd, Cr, Cu, Fe, Ni and Zn in sewage sludge. Sci. total environ., 2000, vol. 250, str. 9-19. [COBISS.SI-ID 14928679]

end faq