• O podjetju

    Izberi delo, ki ga imaš rad
    in ne bo ti potrebno delati
    niti en dan v svojem življenju.

    Konfucij

Print Friendly, PDF & Email

CČN Domžale-Kamnik kot izvajalec gospodarske javne službe varstva okolja svoje obveznosti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode nemoteno opravlja tudi v izrednih razmerah, kot je aktualna zdravstvena epidemija.

V upravi CČN Domžale – Kamnik smo po razglasitvi epidemije zaradi okužb s koronavirusom že 16. marca zaradi povečanega tveganja in preprečevanja morebitnega širjenja virusne okužbe sprejeli vrsto posebnih zaščitnih in varnostnih ukrepov, da bi lahko zagotovili nujno obratovanje vseh tehnoloških procesov na čistilni napravi. Ukrepi veljajo do preklica.

Zaposleni poleg standardne uporabe zaščitne opreme upoštevamo vsa potrebna varnostna navodila za zaščito zdravja in okolja.

Območje čistilne naprave je za obiskovalce zaprto, dostop omogočamo le za najnujnejše dovoze po predhodni odobritvi pooblaščenih oseb.

dr. Marjeta Stražar, direktorica