• Izobraževanje, svetovanje, analize

  Ko hodiš, pojdi vedno do konca.

  Tone Pavček

Print Friendly, PDF & Email

VABILO Operaterji november 2018 napredni nivo


VABILO NA STROKOVNO USPOSABLJANJE – NAPREDNI NIVO
VREDNOTENJE TEHNOLOŠKEGA PROCESA ČIŠČENJA ODPADNE VODE

Datum  / 6. in 7. december 2018 od 8.30 do 16.00
Lokacija / JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o., Študljanska 91, Domžale – Sejna soba
Predavatelji / strokovna skupina JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o.

Za kakovostno spremljanje in vodenje procesov čiščenja odpadne vodeje ključnega pomena izvajanje ustreznih meritev in analiz, ki so osnova za vrednotenje in pomembni parametri pri nadzoru in premišljenem vodenju procesov. Zajem in analiza podatkov v daljšem časovnem obdobju sta pomembna pri vrednotenju delovanja čistilne naprave, posameznih podprocesov ter v veliko pomoč pri razumevanju neustreznega delovanja oz. pri potrebni izvedbi določenih sprememb.

Delavnica je namenjena operaterjem, ki želijo izboljšati razumevanje procesa čiščenja preko masnih bilanc, učinkov čiščenja, procesnih kazalnikov in ostalih procesnih parametrov čistilne naprave. Na praktičnih primerih bomo izvedli izračune obremenitve, ovrednotili delovanje in učinkovitost celotne čistilne naprave in posameznega sklopa, kot so primarni usedalnik, aerobna biološka stopnja (odstranjevanje ogljika, dušika in fosforja), anaerobna digestija, strojno zgoščanje, ter ostalih podpornih procesov ….

Več podrobnosti o strokovnem usposabljanju dobite tukaj.
Na strokovno usposabljanje se lahko prijavite preko spletnega obrazca.


OSNOVNOŠOLCI IN GIMNAZIJCI SE ZANIMAJO ZA ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

myFlickr

Ena od naših dejavnosti, ki jih z namenom ozaveščanja širše javnosti opravljamo v JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, je tudi izobraževanje. Tokrat smo se posvetili šolarjem, ki jih zanima čiščenje odpadnih voda in z njim povezan razburljiv svet mikroorganizmov. Predstavili smo jim našo zanimivo video animacijo Kapljica za življenje, ki v treh stopnjah podrobno prikazuje čiščenje odpadne vode na naši čistilni napravi - od mehanske, kjer se iz odpadne vode izločijo vsi večji in manjši delci, do aerobne biološke stopnje, kjer se voda očisti ogljikovih, dušikovih in fosforjevih snovi, ter tretje, anaerobne biološke stopnje, kjer se blato in mulj razgradita do bioplina, biološko pa se razgradijo tudi tekoči odpadki.

V novembru smo najprej obiskali kamniško Osnovno šolo Stranje, kjer smo se posvetili učencem, ki so si za izbirni predmet izbrali temo Organizmi v naravi in v umetnem okolju, posvetili pa smo se tudi skupini tistih, ki na šoli veljajo za najbolj nadarjene. Zatem so nas na sedežu naše družbe v Študi obiskali tudi dijaki gimnazije Šentvid, saj so zanimanje za odpadne vode izkazali tako dijaki tretjih letnikov in tisti, ki so za izbirni predmet na maturi izbrali biologijo.

Pogovor z nadobudnimi bodočimi strokovnjaki s področja biologije in kemije je tako tekel o procesih čiščenja odpadnih voda in aktualni problematiki, povezani s pitno vodo in mikroplastiko, pod mikroskopom pa so si lahko ogledali kapljico odpadne vode in mikroorganizme, ki jo čistijo. Že en sam kosem aktivnega blata iz naših SBR bazenov je izjemno bogat svet združb praživali, torej plavajočih migetalkarjev in kotačnikov, v kar so se učenci lahko prepričali sami.

Izobraževanje je vodila mag. Barbara Brajer Humar, analitik in vodja za kakovost v JP CČN Domžale-Kamnik


02 Seminar mKCN Udeleženci JP CCN DK

V CČN DOMŽALE - KAMNIK AKTUALNO IZOBRAŽEVANJE NA TEMO MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV

13. junij 2018

Sporočilo za javnost

V prostorih JP CČN Domžale – Kamnik so v okviru Kompetenčnega centra za vodarstvo (KOCKVA) v juniju organizirali strokovno izobraževanje na temo malih komunalnih čistilnih naprav v velikosti do 2000 populacijskih enot, ki bo predstavljajo kar 40-odstotni delež načina čiščenja odpadnih voda v Sloveniji. Gospodinjstva, ki niso priključena na sistem javne kanalizacije, glede na lokacijo individualnih hiš ali večstanovanjskih enot v strnjenih naseljih namesto greznic uporabljajo male komunalne čistilne naprave različnih velikosti, ki jih na trgu ponujajo različni proizvajalci. Izkušnje s terena kažejo, da številni lastniki niso dovolj poučeni o tem, zakaj je odpadno vodo nujno potrebno ustrezno čistiti, katere vrste malih komunalnih čistilnih naprav bi bile za njihove objekte najbolj primerne ter kako bi morali na dolgi rok skrbeti za njihovo obratovanje in vzdrževanje. Strokovnega usposabljanja so se zato udeležili operaterji in nadzorniki čistilnih naprav ter drugi strokovnjaki iz javnega sektorja, ki se pri svojem delu srečujejo s to tematiko, pa tudi terenski izvajalci komunalnih storitev, ki operativno skrbijo za praznjenje in odvoze mulja iz greznic in muljev iz malih čistilnih naprav na večje čistilne naprave.

 

20180629 video

  Male komunalne čistilne naprave – film

 

myFlickr


 
Več podrobnejših informacij je na voljo v priloženem sporočilu za javnost.


naslovna henri

 

 

 

V CČN DOMŽALE- KAMNIK S SIMULATORJEM OBVLADOVALI PROCESE NA ČISTILNI NAPRAVI 

Modeliranje procesov čiščenja odpadne vode, 12. - 13. april 2018

 

Sporočilo za javnost

 

V JP CČN Domžale – Kamnik so za operaterje čistilnih naprav v aprilu organizirali dvodnevno interaktivno strokovno delavnico na temo vodenja procesov čiščenja odpadnih voda, ki jo je vodil svetovno znani strokovnjak za okoljsko inženirstvo, prof. Henri Spanjers iz Nizozemske. Namen organizatorja delavnice je bil z uporabo simulatorja čistilne naprave BioWin prvenstveno izboljšati rezultate čiščenja odpadnih voda, obenem pa z optimizacijo procesov na čistilni napravi zmanjševati stroške njenega obratovanja in investicijskega vzdrževanja. Tehnologom naj bi ta modelna simulacija s pomočjo različnih konfiguracij procesov čiščenja pomagala pri sprejemanju ustreznih odločitev za obvladovanje procesov na čistilni napravi, s katerimi se vsakodnevno soočajo.

 

video henri

  Modeliranje procesov čiščenja odpadne vode – film 

 

myFlickr


 
Več podrobnejših informacij je na voljo v priloženem sporočilu za javnost.


Nudimo naslednja izobraževanja:

 • Vodenje postopkov čiščenja odpadne vode – večje
 • Problematika in delovanja malih ČN
 • Individualna izobraževanja operaterjev ČN  
 • Seminarji in delavnice tujih strokovnjakov s področja čiščenja odpadne vode

Za ponudbo nas kontaktirajte:
dr. Meta Levstek
031/347-770
levstek@ccn-domzale.si


Pregled preteklih izobraževanj na CČN Domžale-Kamnik: 

2017

 • Mesec znanja 2017 / ...več
 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode - temeljni nivo / osebje CČN Domžale-Kamnik / ...več

2016

 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode - temeljni nivo / osebje CČN Domžale-Kamnik / ...več

2015

 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik / ...več
 • Mesec znanja na CČN Domžale-Kamnik / ...več
 • Učinkovito vodenje čistilnih naprav / prof. dr. Jardin, Nemčija

2014

 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik
 • Procesna primerjava čiščenja odpadne vode / dr. Peter Hartwig, Nemčija; Tanja Valcl Fifer, Slovenija

2013

 • Fizikalno kemijski postopki čiščenja odpadne vode / Carlos Oliveira, Portugalska
 • Obratovanje, vzdrževanje in ocena obratovanja MKČN v praksi / osebje CČN Domžale-Kamnik

2012

 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik
 • MKČN – celovit pregled / osebje CČN Domžale-Kamnik
 • Tehnologije obdelave odpadnih voda / dr. Peter Hartwig, Nemčija

2011

 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik
 • MKČN – celovit pregled / osebje CČN Domžale-Kamnik
 • Tehnologije obdelave odpadnih voda / dr. Peter Hartwig, Nemčija

2010

 • MKČN – celovit pregled / osebje CČN Domžale-Kamnik
 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik

2009

 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik

2008

 • Napredno čiščenje odpadnih vod / Prof. dr. Halvard Ødegaard, Norveška
 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik

2007

 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik

2006

 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik

2003

 • Modeliranje procesov čiščenja odpadne vode / prof. dr. Mogens Henze, Danska

2002

 • Operativno vodenje procesa čiščenja odpadne vode / prof. dr. Petr Grau, Češka

2000

 • Respirometrija aktivnega blata / dr. Henri Spanjers, Nizozemska

1998

 • Industrial biological wastewater treatment plant course / dr. Alan Rozich, USA

end faq