• Čiščenje odpadne vode

    Če bomo skrbeli za naše mikrobne prijatelje,
    bodo oni skrbeli za našo prihodnost.

    David Peternon

Print Friendly, PDF & Email

 

Zmogljivost CČN Domžale-Kamnik
149.000 PE glede na BPK5 (populacijskih ekvivalentov)

Hidravlična obremenitev  
Sušni dotok 25.000 m3/dan
Deževni dotok 52.000 m3/dan
Zadrževalni čas približno 27 ur

 

Obremenitev CČN  
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) 8.940 kg BPK5/dan
Kemijska potreba po kisiku (KPK) 17.880 kg KPK/dan
Celotni dušik (TN) 1.640 kg TN/dan

 

Predpisane mejne vrednosti na iztoku
Parameter izražen kot Enota Mejna vrednost
BPK5 O2 mg/l 20
KPK O2 mg/l 100
Amonijev dušik N mg/l 10*
Neraztopljene snovi - mg/l 35
*velja za temperature nad 12 °C

 

Mehansko čiščenje  
Letna količina odpadkov 800 ton

 

Vhodno črpališče  
Grobe grablje Perforacija grabelj 20 mm
Polžne črpalke 4 x 170 L/s
Fine grablje Perforacija grabelj 3 mm

 

Ozračeni lovilec maščob in peskolov  
Volumen 500 m3

 

Primarni usedalnik  
Volumen 2000 m3

 

Biološko čiščenje: Aeracijski bazeni  
Volumen prezračevalnih bazenov 28.000 m3
Število bazenov 4
Zmogljivost enega turbopuhala 6.500 Nm3/h
Število vgrajenih turbopuhal 3

 

Črpališče povratnega blata  
Črpalke za povratno blato 25 L/s

Obdelava blata:

Gnilišče  
Število gnilišč 4
Skupni volumen gnilišč 7.200 m3
Zadrževalni čas več kot 25 dni

 

Strojna dehidracija blata  
Količina blata za zgoščanje 250 m3/dan
Zmogljivost centrifuge 60 m3/h
Število centrifug 1
Število obratovalnih ur centrifuge 1500 h/leto
Vsebnost suhe snovi v končnem produktu 32%

 

Plinohran  
Volumen plinohrana 700 m3
Količina proizvedenega bioplina 2.700 Nm3/dan
Kurilna vrednost bioplina 21.600 kJ/Nm3
Vsebnost metana v bioplinu 60 – 64%
Vsebnost ogljikovega dioksida 35 – 39%
Vsebnost ostalih plinov 1%
Zmogljivost plinske bakle 200 Nm3/h