• Čiščenje odpadne vode

    Če bomo skrbeli za naše mikrobne prijatelje,
    bodo oni skrbeli za našo prihodnost.

    David Peternon

Print Friendly, PDF & Email

 

Odpadna voda priteče po glavnem kanalu na vtok čistilne naprave. V bazenu za lovljenje kamenja in peska ter na grobih in finih grabljah se izločijo delci, večji od 3 mm. Izločeni odpadki se odlagajo v zabojnik.

 

Nato se voda preko polžastih črpalk dvigne na nivo čistilne naprave, da lahko prosto teče v maščobnik in peskolov. Tu se težji delci posedajo na dno, od koder se s črpalkami prečrpajo v korito in nato v pralnik peska. Zračenje v bazenu omogoča, da olja in maščobe izplavajo na površje, od koder se s pomočjo površinskih posnemal izločijo v zalogovnik blata ob primarnem usedalniku.

 

Voda nadaljuje pot v dva primarna usedalnika, kjer se pri zadrževalnem času dveh ur na dno posedejo delci, večji od 100 mikrometrov. To je primarno blato, ki ga mostna strgala postrgajo v zgoščevalec, nato se odvaja v zalogovnik blata in od tu prečrpa v gnilišča.

 

Grobe grabljeGrobe grablje

Za več informacij kliknite Tehnološki podatki