logo manjsi lokacijakontaktdomovpostafacebookvremenska

Centralna čistilna naprava

CCN DK sep16 m     JP CČN Domžale Kamnik pred letom 2016
     
Shema CČN z legendoShema CČN z legendo
     

zracni pogled cistilnePogled na CČN

 

krozni diagrami sestava dotocne odpadne vodeShema dotočne odpadne vode

  CČN Domžale Kamnik je konvencionalnega tipa, projektirana za odstranjevanje neraztopljenih snovi in ogljikovih spojin, vendar zagotavlja tudi delno nitrifikacijo. Je klasična mehanska dvostopenjska biološka čistilna naprava z anaerobno stabilizacijo blata in uporabo bioplina na bioplinskih motorjih za proizvodnjo električne in toplotne energije. Očiščena voda oziroma iztok se izteka v Kamniško Bistrico.

CČN ni projektirana za odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin, zato od septembra 2014 poteka nadgradnja čistilne naprave.

Več o nadgradnji...

CČN Domžale Kamnik je projektirana na obremenitev 200.000 populacijskih ekvivalentov (PE). Dnevno očisti povprečno 20.000 m3 odpadne vode.